§ О Школи §

Висока пословна школа струковних студија „Чачак“ основана је 2005. године. Данас се можемо похвалити да је Школа препознатљива на конкурентном тржишту високог образовања, по сталном усавршавању наставног кадра, квалитету наставе и по наставним плановима и програмима који се лако могу интерпретирати у пракси. Дипломе Школе признате су како у земљи, тако и у иностранству.

Економија је одувек студентима била атрактивна и занимљива област. Стога је основни задатак Школе јасно дефинисан и односи се на образовање високостручног кадра који ће одмах по завршетку школовања бити у могућности да одговори на питања сложених проблема у области предузетништва, банкарства, јавног сектора, маркетингa, економије, трговине, туризма и финансија. Наши студијски програми усаглашени су са Болоњском декларацијом, а настава се одвија кроз акредитоване основне струковне студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије.

На Основним струковним студијама у трајању од три године на смеру ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС студенти бирају између два модула: 1) Трговина и Маркетниг и 2) Финансијски менаџмент. По завршетку основних струковних студија студенти стичу 180 ЕСПБ поена и звање сруковни економиста.

На специјалистичким струковним студијама у трајању од једне године на смеру ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ студенти стичу 60 ЕСПБ поена и звање специјалиста струковни економиста.

На мастер струковним студијама у трајању од две године на смеру УПРАВЉАЊЕ УСЛУГАМА студенти стичу 120 ЕСПБ поена и звање струковни мастер економиста.

Школа је препознала потребе студената који су у радном односу, и њен циљ је да и њима пружи квалитетне облике студирања. Ослушкујемо наше студенте и њихове потребе, и свесни економске ситуације нудимо плаћање школарине на рате. Посебан тим у Школи бави се сарадњом са познатим и страним компанијама, јер желимо да наши студенти постану већ данас квалитетни стручњаци, па се стручна пракса организује на свим нивоима студија.

Визионари смо и пратимо корак у квалитету, стандардима, коришћењу информационих технологија и студентском сервису. Будите и ви у кораку са успешнима. Изаберите да студирате на Високој пословној школи струковних студија „Чачак“!