Пословни енглески језик

Студенти ће усвојити карактеристичну стручну терминологију (лексику) енглеског језика у области економије и бити оспособљени за усмене и писмене облике комуникације у обављању послова у својој струци и даљем образовању и усавршавању.

Подели ово

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

*

*
*

.container -->