Брачика др Никола

Пословна информатика

Електронско пословање

Информациони системи у менаџменту

Диплома –  Војнотехничка академија ЈНА

 

Магистратура – Електротехнички факултет Сарајево

 

Докторат – Војнотехничка академија ВЈ

Подели ово