Велимировић др Драгана

CURRICULUM VITAE
KneževićGoranka
Univerzitet “Singidunum”
Beograd, 11000, Danijelova 32
Srbija i Crna Gora
Personalni podaci:
Datum rođenja: 14.oktobar 1972.g., Rijeka, Republika Hrvatska

CURRICULUM VITAE
KneževićGoranka
Univerzitet “Singidunum”
Beograd, 11000, Danijelova 32
Srbija i Crna Gora
Personalni podaci:
Datum rođenja: 14.oktobar 1972.g., Rijeka, Republika Hrvatska
Državljanstvo: Republike Srbije
Bračni status: udata
Obrazovanje:
Zvanje diplomiranog ekonomiste stečeno na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 1995.g.
Naučni stepen magistra ekonomskih nauka stekla na Ekonomskom fakultetu u Beogradu,
odbranjena teza 20.januar 2000.g.
Naučni stepen doktora ekonomskih nauka stekla na Ekonomskom fakultetu u Nišu,
odbranjena teza 17.03.2007.g.
Nagrade i priznanja:
Na republičkom takmičenju srednjih ekonomskih škola u Republici Hrvatskoj 1991.g.
osvojila prvo mesto i dobila prvu nagradu Saveza računovodstvenih i financijskih radnika
Hrvatske.
Istraživačka interesovanja:
Istraživanja pokrivaju finansijsko računovodstvo, specifična područja kao što su
računovodstvo osiguravajućih kompanija, uloga računovodstvenih informacija za potrebe
finansijskih tržišta, vrednovanje finansijskih instrumenata, globalizacija u računovodstvu
i Međunarodni računovodstveni standardi/Međunarodni standardi finansijskog
izveštavanja.
Tekuća istraživanja:
Istraživanja u oblasti ekonomskih efekata računovodstva na finansijska tržišta koja čine
kombinaciju finansijskog računovodstva i izveštavanja i vrednovanja finansijskih
instrumenata.
Radna biografija:
Fakultet za menadžment, Univerzitet “Braća Karić”
asistent pripravnik (1995-2000)
asistent (2000 – 2006)
asistent englesko odeljenje ( 2004- 2006)
Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Univerzitet “Singidunum”
Izbor u zvanje docenta u proceduri (2007- danas)
Osnovni kurs:
Računovodstvo (finansijsko računovodstvo)
Financial Accounting – english division
Managerial Accounting – english division, Singidunum i Linkoln
BIBLIOGRAFIJA RADOVA:
Profesionalna učešća na naučnim skupovima:
Knežević, mr Goranka. 2000. ”Specifičnosti procesa revizije i primene Međunarodnih
standarda revizije na primeru organizacija za osiguranje”.Primena računovodstvenih i
standarda revizije u našoj zemlji. 31. Simpozijum SRRS, Zlatibor: 223-241.
Knežević, mr Goranka. 2001.”Finansijski menadžment organizacija za osiguranje”.
Računovodstvo i finansijski menadžment preduzeća i banaka. 32. Simpozijum SRRS,
Zlatibor: 241-254.
Knežević, mr Goranka. 2006.”Izveštavanje o finansijskim derivatima u funkciji
unapređenja kvaliteta računovodstvenih informacija”, 37. Simpozijum SRRS –
Međunarodna profesionalna regulativa kao osnova kvaliteta finansijskog izveštavanja,
Zlatibor: 199-235.
Ostali članci:
Knežević, mr Goranka. 1999. ”Faktori rizika revizije računovodstvenih izveštaja
osiguravajućih kompanija”. Efikasnost trasfomacije preduzeća 1, Ekonomske teme br.5,
Ekonomski fakultet, Niš: 235-243.
Knežević, mr Goranka. 2000. ”Računovodstveno izveštavanje u Evropskoj uniji”.
Ekonomske teme 2. Ekonomski fakultet, Niš: 499-513.
Knežević, mr Goranka.2000. ”Računovodstveno izveštavanje kompanija za osiguranje
života u Severnoj Americi”. Računovodstvo 6: 30-40.
Knežević, mr Goranka. 2000.”Specifičnosti računovodstvene analize u organizacijama
za osiguranje”. Efikasnost trasformacije preduzeća 1. Ekonomske teme br. 5,
Ekonomski fakultet, Niš: 235-243.
Knežević, mr Goranka. 2001.”Međunarodni računovodstveni standardi u oblasti
osiguranja”. Računovodstvo 4: 11-21.
Knežević, mr Goranka. 2002. Međunarodna standardizacija računovodstva finansijskih
instrumenata, Ekonomske teme 1-2, Ekonomski fakultet, Niš: 651-663.
Knežević, mr Goranka. 2003. “Kapital i rizik u osiguranju”, deo projekta Ostvarivanje
dimenzija upravljanja preduzećima u Srbiji u uslovima liberalizacije i globalizacije,
Ekonomske teme br. 5, Ekonomski fakultet, Niš., str. 149-167.
Krstić, dr Jovan. Knežević, mr Goranka. 2004. “Računovodstvo finansijskih instrumenata
– od istorijskih troškova do koncepta poštene vrednosti”, Računovodstvo 3-4, str. 16-23.
Knežević, mr Goranka. 2005. “Izbor računovodstvenih politika u funkciji menadžmenta”,
deo projekta Ostvarivanje dimenzija upravljanja preduzećima u Srbiji u uslovima
liberalizacije i globalizacije, Ekonomske teme br. 5, Niš, str. 187-199.
Magistarska teza:
Rakić, mr Goranka. 2000. Računovodstveno izveštavanje u funkciji efikasnosti
upravljanja osiguravajućom kompanijom. Magistarska teza. Ekonomski fakultet,
Beograd.
Doktorska teza:
Knežević, mr Goranka. 2007. Računovodstvene implikacije vrednovanja finansijskih
instrumenata u uslovima globalizacije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu.
Udžbenik:
prof. dr Blagoje Novićević, mr Goranka Knežević. 2005. Računovodstvo, Fakultet za
menadžment, Univerzitet “Braća Karić”, Beograd.
Prezentacije vezane za nastavu:
Web site za predmet Računovodstvo na adresi racunovodstvo.uni-bk.ac.yu

Подели ово