Срђан др Миленковић

Др Срђан Миленковић je у звање доцента за уже научне области Менаџмент и
Предузетничка економија изабран на Универзитету за пословне студије у Бања
Луци 2014. године, а у звање професора струковних студија за уже научне
области Менаџмент и Маркетинг у Високој школи струковних студија „Чачак“
2017. године.

Др Срђан Миленковић магистарску тезу под називом „Могућност
пројектовања организационог модела оперативног нивоа Војске Србије“
одбранио је на Војној академији, а докторску дисертацију под називом
„Економија хуманог капитала и едукативни менаџмент“ одбранио је на
Универзитету за пословне студије у Бања Луци.
У звање доцента изабран је на Универзитету за пословне студије у Бања Луци за
уже научне области Менаџмент и Предузетничка економија, а у звање
професора струковних студија за уже научне области Менаџмент и Маркетинг
у Високој школи струковних студија „Чачак“.

Подели ово