Социологија

Стицање потребних знања о целини друштвених појава, као и проширивање постојећих сазнања о времену и свету у којем живимо. Овладавање сазнањима о кључним процесима како глобалног, тако и посебних и појединачних друштава, укључујући и друштва у транзицији. Развијање свести студената о значају правилног разумевања друштвених противречности на локалном, националном и глобалном плану.

Подели ово

.container -->