Прва година

Организационо понашање(Изборни блок1)

Семестар: 2
Статус предмета: Изборни
Предавања: 2
Вежбе: 2
ЕСПБ: 10